Tools for downloading, parsing, exporting, and importing data from the official Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Blaine Motsinger 8c39f28a1d Add direct links for data to README 1 miesiąc temu
bin Clean up notes 1 miesiąc temu
data Add populated data.sqlite3 1 miesiąc temu
lib/ACNH/Data/Tools Correct exception string 1 miesiąc temu
schema Add updated json and sqlite schemas 1 miesiąc temu
.acnh-data-tools.rc.example Update to latest download link 1 miesiąc temu
.gitignore Add data.json to gitignore 1 miesiąc temu
README.md Add direct links for data to README 1 miesiąc temu

README.md

acnh-data-tools

Tools for downloading, parsing, exporting, and importing data from the official Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons.

The latest serialized data in json is available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/data/json/data.json

The latest schemas are available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/schema/schema.json https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/schema/schema.sqlite

The latest sqlite3 database is available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/data/sqlite3/data.sqlite3

All links are current to Animal Crossing: New Horizon version 1.3.0.

AUTHOR

Blaine Motsinger blaine@renderorange.com