Tools for downloading, parsing, exporting, and importing data from the official Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Blaine Motsinger 8c39f28a1d Add direct links for data to README 4 månader sedan
bin Clean up notes 4 månader sedan
data Add populated data.sqlite3 4 månader sedan
lib/ACNH/Data/Tools Correct exception string 5 månader sedan
schema Add updated json and sqlite schemas 4 månader sedan
.acnh-data-tools.rc.example Update to latest download link 4 månader sedan
.gitignore Add data.json to gitignore 5 månader sedan
README.md Add direct links for data to README 4 månader sedan

README.md

acnh-data-tools

Tools for downloading, parsing, exporting, and importing data from the official Data Spreadsheet for Animal Crossing New Horizons.

The latest serialized data in json is available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/data/json/data.json

The latest schemas are available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/schema/schema.json https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/schema/schema.sqlite

The latest sqlite3 database is available for download at: https://dev.adventurehound.io/renderorange/acnh-data-tools/raw/branch/master/data/sqlite3/data.sqlite3

All links are current to Animal Crossing: New Horizon version 1.3.0.

AUTHOR

Blaine Motsinger blaine@renderorange.com